ỐNG & CO NỐI TUY Ô TUY Ô THỦY LỰC

Mã SP : ỐNG & CO NỐI TUY Ô TUY Ô THỦY LỰC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG NGỌC

Co nối thẳng, cong, ngã 3 lồi lõm cho các loại đầu Komatsu, Hitachi, Nhật, Liên xô, Đức …

Co nối 12L Đức Co 8 x 17 Cong
Co nối 14L Đức Co 8 x 21 Ngay
Co nối 16L Đức Co 8 x 21 Cong
Co nối 18L Đức Co 12 x 21 Ngay
Co nối 20L Đức Co 12 x 21 Cong
Co nối 22L Đức Co 12 x 27 Ngay
Co nối 24L Đức Co 12 x 27 Cong
Co nối 26L Đức Co 12 x 34 Ngay
Co nối 30L Đức Co 10 x 27 Cong
Co nối 45L Đức Co 27 x 27 Nhật cong
Co nối số 4 Co 13 x 17 thẳng
Co nối số 6 Co 13 x 17 cong
Co nối số 8 Co 17 x 21 Nhật cong
Co nối số 10 Co 17 x 21 Nhật thẳng
Co nối số 12 Co 42 x 42 Nhật thẳng
Co nối số 16 Co 17×17 Nhật cong
Co nối 13 Nhật Co 21×27 Nhật cong
Co nối 17 Nhật Co 21×21 Nhật cong
Co nối 21 Nhật Co 10 x 27 Cong
Co nối 27 Nhật Co 12 x 34 cong
Co nối 34 Nhật Co 8 x 27 Cong
Co 4 x 13 Ngay Co 10 x 17 Ngay
Co 4 x 13 Cong Co 10 x 17 Cong
Co 4 x 17 Ngay Co 10 x 21 Ngay
Co 4 x 17 Cong Co 10 x 21 Cong
Co 4 x 21 Ngay Co 10 x 27 Ngay
Co 4 x 21 Cong Co 8 x 27 Ngay
Co 6 x 13 Ngay Co 13×14 KMS
Co 6 x 13 Cong Co 17×18 KMS
Co 6 x 17 Ngay Co 22*21 KMS
Co 6 x 17 Cong Co 1/4 14L KMS
Co 6 x 21 Ngay Co 3/8 M18 KMS
Co 6 x 21 Cong Co 1/2 22L KMS
Co 8 x 13 Ngay Co 3/4 30L KMS
Co 8 x 13 Cong Co 5/8 24L KMS
Sản Phẩm Liên Quan
TY NỐI DÂY TUY Ô
VỎ ÁO TUY Ô
CO NỐI THỦY LỰC THẲNG
CO NỐI REN
CO NỐI REN.
ĐẦU NỐI TUY Ô THỦY LỰC

12
Page size
select