VỎ ÁO TUY Ô

Mã SP : VỎ ÁO TUY Ô

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XUÁT NHẬP KHẨU HỒNG NGỌC

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại vỏ ép ống thủy lực, Áo thường, Áo ren, Áo dùng cho dây hơi, điều hòa

Áo 1/4 2AT (to) Áo 1″ 2AT (to)
Áo 1/4 2AT (nhỏ) Áo 1″ 2AT (nhỏ)
Áo 3/8 2AT (to) Áo 1″ R12 (to)
Áo 3/8 2AT (nhỏ) Áo 1″ R12 (nhỏ)
Áo 1/2 2AT (to) Áo 1″1/4 2AT (to)
Áo 1/2 2AT (nhỏ) Áo 1″1/4 2AT (nhỏ)
Áo 1/2 R12 (to) Áo 1″1/2 2AT (to)
Áo 1/2 R12 (nhỏ) Áo 1″1/2 2AT (nhỏ)
Áo 5/16 2AT to Áo 1″1/4 R12 (to)
Áo 5/16 2AT nhỏ Áo 1″1/4 R12 (Nhỏ)
Áo 5/8 2AT (to) Áo 1″1/2 R12 (to)
Áo 5/8 2AT (nhỏ) Áo 1″1/2 R12 (nhỏ)
Áo 5/8 R12 (to) Áo 2” R12 (76*57*80)
Áo 5/8 R12 (nhỏ) Áo hơi 1/4
Áo 3/4 2AT (to) Áo hơi 5/16
Áo 3/4 2AT (nhỏ) Áo hơi 3/8
Áo 3/4 R12 (to) Áo hơi 1/2
Áo 3/4 R12 (nhỏ)
Sản Phẩm Liên Quan
CO NỐI THỦY LỰC THẲNG
CO NỐI REN
CO NỐI REN.
ĐẦU NỐI TUY Ô THỦY LỰC
ĐẦU CÚT REN NGOÀI
ĐẦU NỐI NHANH THỦY LỰC

12
Page size
select